TKI-toiminnan ajankohtaiset

Mikä ihmeen TKI?

Ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä tutkintokoulutuksen lisäksi on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Ammattikorkeakoulun lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. 

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on laaja-alaista ja kirjoltaan monipuolista soveltavasta tutkimuksesta uusien innovaatioiden tuotteistamiseen. Hankkeet ja projektit vaihtelevat yksittäisen organisaation kanssa tehtävästä kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta isojen tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tuottaakin niin uutta tietoa, sovelluksia, palveluja kuin tuotteitakin.

Vuonna 2023 ammattikorkeakoulut tekivät TKI-toimintaa lähes 273 miljoonan euron edestä. 

Vaikka lakisääteisessä tehtävässä aluekehitystehtävä painottuu vahvasti, ovat ammattikorkeakoulut verkottuneet vahvasti myös kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja osaamiskeskittymiin. Rahoitusta TKI-hankkeille ammattikorkeakoulut hakevat enenevissä määrin kansainvälisistä rahoituslähteistä. 

TKI-toiminnalla on myös ehdottoman tärkeä kytkös koulutukseen ja opetukseen. Ammattikorkeakoulujen opetus järjestetään usein työelämältä saatujen projektien muodossa ja opinnäytetyöt toteutetaan työpaikoille tehtävinä kehittämishankkeina. TKI-työn avulla myös varmistetaan koulutuksen sisältöjen kytkeytyminen uusimpaan tietoon ja osaamiseen.

TKI-TUNNUSLUKUJA

rahoitus_2

n. 273 milj. €

Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2023

julkaisut_icon

11 423

Julkaisujen määrä vuonna 2023

henkilosto_icon

5 478

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2022

yhteistyo_icon

n. 12 742

Yhteistyökumppaneiden määrä