TAMK
TAMK
Kestävä aivoterveys -hanke | Tuni.fi
Metropolia
Metropolia
Vantaan InnoFestari Viikko 2022 - Tekoäly Torstai ja Robotiikka Perjantai - Big Flash hanke | Youtube
HAMK
HAMK
Liikenne 4.0 – Häme Mobility Intelligence | Youtube
SAMK
SAMK
SAMK toteuttamaan matkailun eurooppalaista osaamisyhteistyötä | samk.fi
Centria
Centria
SiCu - Kestävä teollinen rakentaminen ja simulointi | net.centria.fi
KAMK
KAMK
Collaboration in Esports Projects - KAMK | Youtube
Savonia
Savonia
Savonia-artikkeli: HOOP EU Horizon 2020 -hanke edistää kiertotaloutta myös Kuopion alueella | Savonia.fi
HAMK
HAMK
HAMK vahvistaa tutkimustaan edelleen – SmartBio on miljoonainvestointi Hämeenlinnaan | Hamk.fi
« / 6 »