VAD ÄR FUI?

Yrkeshögskolornas andra huvuduppgift förutom examensutbildningen är forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. En yrkeshögskolas lagstadgade uppgift är att bedriva tillämpad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet som främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen. 

Yrkeshögskolornas FUI-verksamhet är omfattande och mångsidig, från tillämpad forskning till produktion av nya innovationer. Projekten varierar från utvecklings- och innovationsverksamhet med en enskild organisation till genomförandet av stora forskningsprojekt.

Yrkeshögskolornas FUI-verksamhet producerar ny information, tillämpningar, tjänster och produkter. 

År 2021 genomförde yrkeshögskolorna FUI-verksamhet för nästan 240 miljoner euro. 

Även om uppgiften för den regionala utvecklingen betonas starkt i den lagstadgade uppgiften, har yrkeshögskolorna också bildat starka nätverk med nationella och internationella nätverk och kompetenskluster. Yrkeshögskolorna ansöker i allt högre grad om finansiering för FUI-projekt från internationella finansieringskällor. 

FUI-verksamheten har också en mycket viktig koppling till utbildning och undervisning. Undervisningen vid yrkeshögskolorna ordnas ofta i form av projekt från arbetslivet och lärdomsproven genomförs som utvecklingsprojekt på arbetsplatserna. Med hjälp av FUI-arbetet säkerställer man också att utbildningens innehåll är kopplat till den senaste informationen och kompetensen. 

FUI NYCKELTAL

rahoitus_2

ca 263 M€

Yrkeshögskolornas FUI-finansiering sammanlagt 2021

julkaisut_icon

11 013

Antal publikationer 2021
henkilosto_icon

5 166

Antalet FUI-personal 2021
yhteistyo_icon

ca 12 742

Yrkeshögskolornas FUI-finansiering sammanlagt 2021

FUI-verksamhet vid svenskspråkiga yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan Arcada
Högskolan på Åland
Yrkeshögskolan Novia