Jyväskylän ammattikorkeakoulu

jamk_logo

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on luova uuden sukupolven korkeakoulu. Jamk on yksi tuloksellisimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja koko Suomessa. Kasvavalla TKI-toiminnalla onkin merkittävä rooli alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti oppimisen ja osaamisen uudistajana sekä työ- ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn parantajana. Projektit keskittyvät Jamkin vahvuusaloihin, jotka perustuvat toimintaympäristön tarpeisiin ja jotka kokoavat osaamisen kilpailukykyisiksi osaamiskeskittymiksi.

Jamkilla on 190 TKI-projektia, joista kansainvälisiä projekteja on 40. TKI-toiminnaltaan Jamk on yksi suomalaisen ammattikorkeakoulukentän suurimmista yli 13 miljoonan euron kokonaisrahoituksella. Lähes puolet henkilöstöstä eli noin 430 asiantuntijaa työskentelevät erilaisissa tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin hankkeissa.

Jamkin TKI-projektien merkittävimmät rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan unionin rakennerahastot, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland sekä tutkimusrahoitusta tarjoavat toimijat.

Kasvava soveltava tutkimus

Soveltava tutkimus pohjautuu Jamkin TKI-toiminnan vahvuusaloihin, ja sen painoarvo on kasvava. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka tähtää käytännön sovelluksiin. Pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Jamkissa työskentelee noin 40 päätoimista tutkijaa. Tutkimusteemoja ovat muun muassa

 • vihreä siirtymä
 • autonominen robotiikka
 • valmistava teollisuus
 • ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
 • kyberturvallisuuden uhat ja suojauskeinot
 • älymaatalous
 • kiertotalous
 • uudistuva oppiminen
 • monialainen kuntoutus
 • lasten ja nuorten liikunta
 • vähän liikkuvien elämäntapa
 • vastuullinen ja kestävä matkailu.

Vahvat kansainväliset verkostot

Kansainvälisen TKI-toiminnan kärkenä ovat koulutukseen liittyvät kehitysyhteistyöhankkeet. Jamkilla on vahvoja kansainvälisiä koulutuksen kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen verkostoja. Jamk kuuluu eurooppalaiseen yhdeksän korkeakoulun E3UDRES2-verkostoon, jossa edistetään omien toimintaympäristöjen kestävän kehityksen mukaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja siten koko alueen osaamista ja verkottumista globaaliin maailmaan.

Opiskelijat mukana TKI-toiminnassa

TKI-toiminta kytkeytyy Jamkissa tiiviisti opetukseen. Opiskelijat tekevät harjoitus- ja projektitöitään TKI-hankkeissa, innovoivat uutta, tapaavat työelämän edustajia sekä ratkaisevat työelämän aitoja ongelmia esimerkiksi Future Factoryn ja  WimmaLabin kaltaisissa oppimisympäristöissä.

TKI-toiminnan painopisteet

 • Automaatio ja robotiikka
 • Biotalous
 • Matkailu
 • Monialainen kuntoutus
 • Sovellettu kyberturvallisuus
 • Uudistuva oppiminen

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

13,3 milj. €

Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

347

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

335

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

790

Yhteistyökumppaneiden määrä, joista 500 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Tutkimuksesta vastaava vararehtori Heikki Malinen
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358 40 772 3376

Muita linkkejä