Centria-ammattikorkeakoulu

centria_logo
Robottikoira, jonka kyljessä Centrian logo.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskiössä on aluekehittäminen, jota Centriassa toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden, palvelutoiminnan koulutusten sekä testaus- ja kehittämispalveluiden muodossa yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Vuosittain käynnissä noin 100 hanketta, joista neljännes on kansainvälisiä hankkeita. Vuonna 2021 TKI:n ulkopuolinen rahoitus oli kaikkiaan 5,56 M€ ja liikevaihto oli 8,6 M€. Kansainvälisiä hankkeita vuoden 2021 päättyessä oli 19 ja näistä Centria koordinoi 6 hankkeessa.

Centrian toiminta-alueen kärkialoja ovat esimerkiksi Ylivieskan ja ympäröivän seudun mekaaninen puunjalostus, Kokkolan Industrial Park -alueen epäorgaanisen kemian teollisuus sekä Pietarsaaressa Alholmens Industrial Park. Nämä alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon Centrian TKI-toiminnassa.

TKI-toimintaa tehdään neljässä tiimissä: digitalisaatio, tuotantoteknologia, kemia ja biotalous sekä yrittäjyys ja hyvinvointi. Tiimien toiminta tähtää alueen kehittämiseen tutkimuksen ja kehittämisen keinoin. Digitalisaatiotiimi tutkii laajasti erilaisia digitalisaation mukanaan tuomia haasteita ja kehittää mahdollisuuksia soveltaa uusinta teknologiaa alueen yritysten käyttöön. Kemian ja biotalouden tiimissä muun muassa kiertotalous ja kestävä kehitys ovat keskiössä. Tuotantoteknologian tiimissä tutkitaan esimerkiksi, kuinka robotiikan ja tekoälyn keinoin voidaan parantaa yritysten tehokkuutta ja työturvallisuutta. Yrittäjyyden ja hyvinvoinnin tiimin toiminnassa huomioidaan ihmisten hyvinvointi ja osallisuus.

TKI-toiminta on jaettu tutkimusryhmiin, jotka pureutuvat tarkemmin kärkihankkeisiin. Käytössä on kolme kehitysympäristöä: Centria GameLab, Centria DroneLab ja Centria SecuLab. Lisäksi tarjotaan koulutus- ja kehittämispalveluita yrityksille erityisesti sellaisilta alueilta, joissa muuta tarjontaa ei riittävästi ole.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Digitalisaatio
  • Tuotantoteknologia
  • Kemia ja biotalous
  • Yrittäjyys ja hyvinvointi
  • Koulutus- ja kehittämispalvelut

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

8,3 milj. €

Centrian TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

140

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

162

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

361

Yhteistyökumppaneiden määrä vuonna 2022, joista 222 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2A, 67100 Kokkola

https://net.centria.fi/tki/

Johtaja (TKI) Marko Forsell, p. 040 808 5128