Diakonia-ammattikorkeakoulu

diak_logo

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on hyvän tekemisen korkeakoulu, josta valmistuu auttamisen ammattilaisia sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Diakista valmistuneilla on vahva ammattiosaaminen ja valmiudet oman työn kehittämiseen. Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme painottuu sosiaali- ja terveysalalle sekä kirkon ja tulkkauksen aloille. Tuotamme eettisesti ja inhimillisesti kestäviä ratkaisuja, tutkittua tietoa ja julkaisuja osaamisen, työelämän ja johtamisen kehittämiseen.

Diak pyrkii tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan yhdessä hanke- ja työelämäkumppaniensa kanssa

  • lisäämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • ehkäisemään köyhyyttä ja huono-osaisuutta
  • sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja
  • kehittämään palveluita ja palvelujärjestelmiä.

Rakennamme uusia ratkaisuja Diakin strategisten vahvuuksien pohjalta:

Selkärankana sivistys

Tarjoamme työkaluja mielekkään elämän ja laadukkaan työn rakentamiseen. Tuemme kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia. Vahvistamme kansainvälisiä osaamisverkostoja.

Ytimessä uudistuva eettisyys

Sitoudumme inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme maailman hätää ja ratkaisemme sosiaalisia ongelmia. Ratkomme uusien teknologioiden ja työtapojen mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä.

Supervoimana moninaisuus

Lisäämme sosiaalista osallisuutta ja yhteiskunnallista integraatiota. Edistämme uskonto- ja kulttuurilukutaitoa sekä sovintotyötä. Etsimme ratkaisuja monimutkaistuvan maailman kysymyksiin.

Valttina osaaminen yhteisvoimin

Kehitämme opiskelijalähtöisiä oppimisen ekosysteemejä ja alustoja valtakunnallisesti. Mahdollistamme joustavat oppijan polut ja monimuotoiset oppimistavat. Panostamme kohtaamisosaamiseen.

TKI-toiminnan painopisteet

Diak pyrkii tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan yhdessä hanke- ja työelämäkumppaniensa kanssa

  • lisäämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • ehkäisemään köyhyyttä ja huono-osaisuutta
  • sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja
  • kehittämään palveluita ja palvelujärjestelmiä.

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

3,1 milj. €

Diakin TKI-rahoitus vuonna 2021
julkaisut_icon

299

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

110

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 140

Yhteistyökumppaneiden määrä tutkimus- ja kehittämishankkeissa

Yhteystiedot

diak.fi/diak/yhteystiedot/

viestinta@diak.fi

Elina Ylikoski
Kehitysjohtaja
p. 040 550 9393
elina.ylikoski@diak.fi

Sari Vilminko
Kehityspäällikkö, TKI-palvelut
p. 040 091 0223
sari.vilminko@diak.fi

Suvi Äärilä
Kehityspäällikkö, kansainväliset palvelut
p. 050 505 6960
suvi.aarila@diak.fi

Ilse Vogt
Kehityspäällikkö, työelämäpalvelut
p. 040 509 2538
ilse.vogt@diak.fi

Muita linkkejä