Yrkeshögskolan Arcada

arcada_logo

Tvärvetenskap genom Pålitlig AI, Medkänsla och ett inkluderande samhälle, samt Människa, miljö och ekonomi

FUI-verksamheten på Arcada syftar till att, i enlighet med strategin, bidra till större samhällsnytta och öka vår samhällspåverkan, vårt kunskapsutbyte och vårt samhällsengagemang. Det görs genom att säkerställa forskningskompetens på ett hållbart sätt genom balanserad resurstilldelning och koncentration av verksamheten i enlighet med utbildningsuppdraget. Vi ökar vår forskningsexcellens genom att utveckla och utvidga våra valda forskningsområden med stöd av strategiska investeringar. Ett strategiskt samarbete med affilierade professorer och forskare stärker verksamheten ytterligare, och vi uppmuntrar också våra egna forskare att söka docenturer och affilieringar vid andra högskolor och universitet.

Arcadas strategiska huvudteman är Hållbarhet, Digitalt och Nordiskt. Forskningen vid Arcada är bred och spänner över vetenskapsområden som social- och hälsovård, idrott, företagsekonomi, teknik och it, samt kultur och media. Tvärvetenskaplig forskning styr våra val, speciellt inom Pålitlig AI, Medkänsla och ett Inkluderande Samhälle, samt Människa, miljö och ekonomi. Våra samarbetsparter hittas främst i andra nordiska länder, där Mälardalens universitet i Sverige och Kristiania i Norge är strategiska samarbetsparter.

Vi strävar efter att öka vår forskningsexcellens genom att utveckla och utvidga våra valda forskningsområden med stöd av strategiska investeringar och att skapa synergier mellan forskning och undervisning, i synnerhet på Master-nivå. Detta gör vi genom att stödja kunskapsutbyte, genomslagskraft och engagemang från näringslivet, tredje sektorn, och allmänheten i forskning och innovation för att generera påvisbara samhällseffekter av ett ökat engagemang i innovationsverksamhet. Forskningen bedrivs inom så kallade laboratorier och hubbar, där vi samlar spetskompetensen såväl internt (forskare, lärare, studerande) och externt (samfund, företag, slutanvändare osv). Syftet är att involvera ett större antal anställda, studenter och forskarstuderande och maximera de möjligheter som vår redan etablerade infrastruktur erbjuder oss.

Tyngdpunkterna i FUI-verksamheten

Tvärvetenskaplighet genom Pålitlig AI, Medkänsla och ett inkluderande Samhälle, samt Humanistisk ekonomi. Djup genom

  • Artificiell Intelligens och Big Data Analytics
  • Cirkulär ekonomi och material
  • Hälsoteknologi
  • Människa-Robot Interaktion
  • Delaktighet i välfärd
  • Media och demokrati
  • Konsumentbeteende

FUI-nyckeltal

rahoitus_2

1,7 mn €

Arcadas total FUI-finansiering år 2021
julkaisut_icon

120

Antal publikationer år 2021
henkilosto_icon

109

Antal FUI-personal år 2021
yhteistyo_icon

Kring 200

samarbetsparter, av vilka ca 30 är centrala företag.

Kontaktuppgifter

Yrkeshögskola Arcada

Jan-Magnus Janssons plats 1

00560 Helsingfors

Akademichef för Akademin för Masterprogram och Forskning Henrika Franck

 

forskning@arcada.fi

https://www.arcada.fi/en/research