Yrkeshögskolan Novia

novia_logo
Toimintaa VR-laseilla ja ohjaimilla.

Vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) utvecklar samhället och arbetslivet, och är en aktiv aktör i de regionala och nationella innovationssystemen. Årligen pågår runt 130 projekt vid Novia. Projektportföljens totala värde är cirka 20,4 miljoner euro.

Vår styrka är att vi har djupgående specialkunnande inom flera olika sektorer. Betydelsen av våra regionala och internationella samarbeten och nätverk blir allt värdefullare för att lyckas med FUI verksamheten. Vi samarbetar aktivt med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner och via det även vår egen undervisning. Yrkeshögskolan Novia är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. 

Vi har starkt kunnande inom automation och fartygssimulation, affärsutveckling, bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser, interprofessionell hälsa och välfärd, hållbar energiteknik samt konst, kultur och entreprenörskap. Utöver det här väntar vi oss inom de närmaste åren en kraftig tillväxt speciellt inom intelligenta system, samtidigt som det internationella samarbetet växer.

Vi jobbar enligt Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Samtidigt drivs vi av megatrender, till exempelvis de demografiska förändringarna, den ekologiska hållbarhetskrisen och klimatförändringen, teknologins snabba utveckling och datans ökade roll samt de växande ekonomiska systemen. Därutöver finns även andra viktiga trender vi tar fasta på, för att möta kraven på högklassig forskning, utveckling och innovation samt påvisa vår samhällseffekt genom att:

  • Generera ny kunskap och nya behovsbaserade tillämpningar som en del av vetenskapssamfundet, lokalt och globalt.
  • Identifiera utvecklingsbehov och initiera samarbete i tvärfackliga nätverk som höjer kompetensen såväl inom högskolan som i arbetslivet.
  • Engagera studerande, lärare och arbetslivet i verksamhetsregionerna för att stärka kunskapskluster och skapa innovationer.

Vår FUI-verksamhet sammanför det teoretiska, abstrakta och generella med de praktiska, konkreta och specifika arbetslivsbehoven.

Tyngdpunkterna i FUI-verksamheten

  • Affärsutveckling
  • Automation och fartygssimulation
  • Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Hållbar energiteknik
  • Interprofessionell hälsa och välfärd
  • Konst, kultur och entreprenörskap

FUI-nyckeltal

rahoitus_2

4,5 mn €

Yrkeshögskolan Novias total FUI-finansiering år 2021

julkaisut_icon

176

Antal publikationer år 2021
henkilosto_icon

139

Antal FUI-personal år 2021
yhteistyo_icon

132

samarbetsparter, av vilka 23 är företag.

Kontaktuppgifter

rdi@novia.fi
Tel. (06) 328 5000

VASA
Wolffskavägen 31 och Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
Technobothnia, Bomullgränd 3, 65200 Vasa

ÅBO
Henriksgatan 7, 20500 Åbo
Tavastgatan 13, 20500 Åbo
Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo

RASEBORG
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

JAKOBSTAD
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Andra länkar