Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

haaga-helia_logo

Tutkimus ja kehittäminen Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovointityömme on asemoitunut vuodesta 2021 neljälle Haaga-Helian profiilia heijastavalle tutkimusalueelle, joilla toteutamme vaikuttavaa tutkimusta ja kehittämistä yhdessä kumppaniemme kanssa. Tutkimusalueemme ovat Myynnin kehittäminen ja digitalisaatio, Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu, Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka sekä Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen.

Hankekantamme heijastelee EU:n kaksoissiirtymää, jossa tavoitteena on ilmastoneutraalius ja digitaalinen siirtymä. Vastuullisen ja kestävän kehityksen hankkeet korostuvat portfoliossamme. Myös digitalisaatio ja erityisesti tekoälyn menetelmien hyödyntäminen näkyvät laajalti toiminnassamme.

Olemme mukana Finnish AI Region -konsortiossa (FAIR), jolla on eurooppalaisen innovaatiokeskittymän status (EDIH). Olemme osa eurooppalaista Ulysseus-yliopistoallianssia, jossa vastuullamme on mm. Applied AI, Business Solutions -innovaatioympäristö. Tekoälyn soveltaminen näkyy myös palveluissa, joita kehitämme opiskelijoille.

Lähivuosina rahoituksestamme kolme neljäsosaa on tullut kolmesta lähteestä: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Julkaisemme myös laajasti sekä tieteellisissä että ammatillisissa julkaisuissa. Tavoitteenamme on julkaisuiden avulla tuoda TKI-työmme tulokset mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Tutkimustoimintamme vahvistamiseksi olemme vuonna 2021 luoneet mallin tutkijaroolien urakehityksen tueksi. Mallin tavoitteena on tarjota ja tehdä näkyväksi houkutteleva, motivoiva ja läpinäkyvä urakehityspolku tutkijatehtävissä toimiville. Mallia kehitämme edelleen avoimen ja vastuullisen TKI:n hengessä.

Haaga-Helian Labit, oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöt, tarjoavat opiskelijoille, tutkijoille sekä organisaatioille uudenlaisen, uusimpia menetelmiä ja teknologioita hyödyntävän alustan, jossa yhdistyy oppiminen, tutkimus ja kehittäminen. Lab-ympäristöissä hyödynnämme mm. tunnetekoälyä ja biometriikkaa, muotoilemme elämyksiä ja tarjoamme digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi meillä on oma journalistinen media.

Haaga-Helia on yritysten korkeakoulu, ja roolissamme olemme kansainvälinen ja rohkea työelämän uudistaja. Uskomme pitkäjänteiseen työhön, vahvaan yhteiseen tekemiseen sekä rohkeisiin kokeiluihin.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Myynnin kehittäminen ja digitalisaatio
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
  • Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
  • Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

4,7 milj. €

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

804

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

238

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 600

Yhteistyökumppanien määrä, joista 2/3 on yrityksiä

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

puhelin 09-229611

Tutkimus- ja kehittämistoiminta – Haaga-Helia

Muita linkkejä