Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK_Logo_text_large_ENG
Henkilö kasvimaalla kädessään multaa ja kaksi pientä kylttiä kasvien tunnistamista varten.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech. Ne tekevät soveltavaa tutkimusta, tukevat opetusta ja edistävät aluevaikuttavuutta painoalueidensa mukaisesti. Tutkimusyksiköiden työ konkretisoituu esimerkiksi yritysten ja julkisen sektorin toimeksiannoissa sekä erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (tki-hankkeissa). Vuositasolla HAMKissa on käynnissä yhteensä noin 130 tki-hanketta, joista suunnilleen viidesosa on kansainvälisiä.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö keskittyy biotalouteen. Olemme pitkään tutkineet biokaasutuotantoa ja uutta osaamista löytyy hiilensidonnasta, kasvualustakokeista ja uudenlaisten kasviperäisten raaka-aineiden tuotannosta. Moderneissa tutkimusympäristöissä tutkitaan metsien ja peltojen sekä puutarhojen biomassojen kestävää käyttöä.

HAMK Edu -tutkimusyksikkö on aktiivisesti uudistamassa koulutusta ja koulutusjärjestelmiä globaalissa toimintaympäristössä. Työn murros, jatkuva oppiminen, verkostotyö sekä osaamisen johtaminen ovat toistuvia tutkimusteemojamme.

HAMK Smart -tutkimusyksikössä perehdytään data-analytiikkaan tai digitalisaatioon. Fokusalueina ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi, koulutus, teollisuus ja liikenne.

HAMK Tech -tutkimusyksikkö keskittyy valmistavaan teollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti konepaja- ja rakennusteollisuuteen. Toiminnassa tähdätään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, huomioiden vaikutukset ilmastoon ja materiaalien kiertoon.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Kestävä biotalous
  • Uutta luova osaaminen
  • Älykkäät palvelut
  • Tulevaisuuden teknologia

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

9,9 milj. €

Hämeen ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021
julkaisut_icon

261

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

257

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

1322

Yhteistyökumppaneiden määrä, joista 738 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Annukka Pakarinen
Tutkimusyksikön johtaja, Research Unit Director, HAMK Bio
Hämeen ammattikorkeakoulu
p. +358503001827
annukka.pakarinen@hamk.fi

Muita linkkejä