Humanistinen ammattikorkeakoulu

humak-logo-musta-300x200

Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ytimessä ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden kasvattaminen sekä osallisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen kansalaisyhteiskunnassa.

Kehittäjäkumppaneistamme suuri osa toimii kansalaistoiminnan, luovan talouden, työyhteisöjen kehittämisen, hyvinvoinnin, kulttuurin, pedagogisen kehittämistoiminnan ja ohjauksen sekä nuorisotyöalan sektoreilla ja niihin liittyvissä toiminnoissa.

Yhteisöllistä osaamista ja kehittämistä tarvitaan yhä enemmän myös muilla digitalisoituvan yhteiskunnan sektoreilla ja TKI-toimintamme tuottamaa osaamista hyödynnetään myös teollisuudessa, liike-elämässä, matkailuliiketoiminnassa sekä hyvinvointi- ja terveysalan organisaatioissa. Humakin hanketoiminta on kasvanut näillä meille uusilla aloilla voimakkaasti viime vuosien aikana.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii valtakunnallisesti. Voimme tarjota alueellisia ja valtakunnallisia TKI-palveluita kaikkialla Suomessa, mutta varsinkin kampustemme sijaintipaikkakunnilla Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Esimerkkejä hankkeidemme kehittämiskohteista:

 • yhteisöllisyyden vahvistaminen työpaikoilla
 • työturvallisuus ja työhyvinvointi teollisuudessa
 • monikulttuurinen toiminta ja kotoutuminen
 • maahanmuuttajien työllistymisen ja yrittäjyystoiminnan edistäminen
 • digitaalisten menetelmien ihmislähtöinen kehittäminen eri aloilla
 • digitaalisten osallistavien menetelmien kehittäminen ja digitaalinen tapahtumatuotanto
 • luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen
 • kielellisen saavutettavuuden edistäminen sosiaali- ja hyvinvointialalla
 • luovien alojen yrittäjyysosaamisen parantaminen


TKI-toiminnan lähtökohtana on työelämälähtöinen kumppanuudella kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamista ammattikorkeakoulussa sekä kehittää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Kotimaisen hanketoiminnan lisäksi olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä kehittämistoiminnassa.

TKI-toiminnan painopisteet

 • Yhteisöjen kehittäminen
  • Nuorisotyö
  • Järjestötyö
  • Seikkailukasvatus
  • Työyhteisöjen kehittäminen
 • Kulttuurituotanto
  • Tuotanto- ja projektiosaaminen
  • Luovien alojen yrittäjyys
 • Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus
  • Viitottujen kielten tulkkaus
  • Kommunikaatioasiantuntijuus

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

3,2 milj. €

Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021
julkaisut_icon

362

Julkaisujen määrä vuonna 2021
henkilosto_icon

65

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021
yhteistyo_icon

57

TKI-yhteistyökumppanien määrä, joista 12 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Ilkantie 4, 00400 Helsinki

humak.fi

Timo Parkkola
Johtaja, TKI-toiminta
+358 400 349 232
timo.parkkola@humak.fi

Muita linkkejä

Creve on Humakin valtakunnallisesti toimiva luovien alojen yrityspalvelu ja yrittäjyyden oppimisympäristö.