Kajaanin ammattikorkeakoulu

kamk_logo

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia. KAMK on Suomen parhaimpia ja tuloksellisempia ammattikorkeakokouluja Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosvertailussa.

KAMKin TKI-toiminnan kolme peruspilaria ovat vahva asiaosaaminen, toimivat kumppanuudet ja korkealuokkainen projektiosaaminen. Asiaosaaminen perustuu henkilökunnan vahvaan alansa ammattitaitoon sekä innovatiiviseen tekemisen otteeseen. Toinen TKI-toiminnan perusta on tiivis kytkös työelämään niin Kainuussa kuin muuallakin Suomessa. Kansainväliset kumppanit ovat yhteistyökorkeakouluja, yrityksiä ja kehittämisyhtiöitä esimerkiksi Euroopasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Kolmas perusta on vahva projektiosaaminen ja kokemus erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, arviointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme mielellämme päätoteuttajan roolissa.

TKI-toiminta on vahvaa ja aktiivista kaikilla osaamisalueilla. Vuositasolla kehittämishankkeita on noin 100 ja ne rahoitetaan useista eri rahoituslähteistä, kuten EU:n rakennerahastoista, Horizon-ohjelmasta, säätiöistä ja ministeriöistä. Kajaanin ammattikorkeakoulun liikevaihdosta ja henkilötyövuosista neljäsosa on TKI-toimintaa.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Serious gaming, VR/AR ja Exergaming
  • Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka
  • Kiertotalous ja mittaustekniikka
  • Digitaalisuus sote-palveluissa ja palliatiivinen hoito

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

5,6 milj. €

Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus vuonna 2021
julkaisut_icon

223

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

178

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

42

Yhteistyökumppaneiden määrä vuonna 2021.

Yhteystiedot

https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys

Mikko Keränen
TKI-johtaja
mikko.keranen@kamk.fi
p. +358 447 101 620