Karelia-ammattikorkeakoulu

karelia_logo
Puumainen rakenne valaistuna kerrostalon seinällä. Talon edessä on joki, valaistu silta ja puu.
Valopuu kuvastaa Karelian TKI-osaamista puurakentamisessa. Kuvaaja: Rami Saarikorpi.

Kareliassa TKI-toimintaa toteutetaan tutkimus- ja kehittämisprojekteina sekä osana opetusta toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden muodossa. Kareliassa on TKI-toimintaa palvelevat tutkimus- ja oppimisympäristöt, jotka ovat myös kumppaneiden ja tutkimusasiakkaiden käytössä. TKI-toiminnan tavoitteena on osallistua yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asiantuntijuutta Kareliassa. Keskeisiä kehittämiskumppaneita TKI-toiminnassa ovat yritys- ja elinkeinotoimijat sekä muut sidosryhmät. Tärkeä osa laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaamme ovat myös kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot. 

TKI-toimintaa toteutetaan viidellä painoalalla, jotka perustuvat ammattikorkeakoulun asiantuntijuuteen sekä tunnistettuihin haasteisiin, joita voimme olla ratkaisemassa.

 

Painoalat ovat

 1. Älykästä tuotantoa ja palveluja, jossa keskeisiä teemoja ovat
  1. Automaatio, robotisaatio, neuroverkot
  2. Ict- ja ohjelmistokehitys
  3. Älykäs ohjaus, oppimisanalytiikka
  4. Tutkimus- ja oppimisympäristöt: Älykäs tuotanto
 2. Hiilineutraaleja ratkaisuja, jossa keskeisiä teemoja ovat
  1. Kiertotalous ja siihen liittyvät ratkaisut
  2. Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen biopohjaisilla tuotteilla
  3. Puun käyttö rakentamisessa sekä energiatehokkaat tekniset ratkaisut rakentamisessa
  4. Tutkimus- ja oppimisympäristöt: Energiapuisto ja Rakentaminen
 3. Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle, jossa keskeisiä teemoja ovat
  1. Ikäosaaminen, työurien pidentäminen
  2. Moninaisuuden johtaminen
  3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  4. Sote-palvelut ja -ratkaisut väljästi astutulla alueella
  5. Teknologiset ratkaisut esim. kuntoutuksessa, etäpalveluissa
  6. Tutkimus- ja oppimisympäristö Tarmo
 4. Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä, jossa keskeisiä teemoja ovat
  1. Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistäminen
  2. Kansainvälisten tutkintokoulutusten kehittäminen
  3. Koulutusvienti, kansainvälinen koulutusliiketoiminta
  4. Kansainväliset kumppanuudet ja kansainvälisen TKI-toiminnan vahva kasvattaminen
 5. Osaamisella elinvoimaa työelämään, jossa keskeisiä teemoja ovat
  1. Pedagoginen kehittäminen
  2. Uraohjaus
  3. Jatkuva oppiminen
  4. Yrittäjyys

TKI-toiminnan painopisteet

 • Älykästä tuotantoa ja palveluja
 • Hiilineutraaleja ratkaisuja
 • Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle
 • Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä
 • Osaamisella elinvoimaa työelämään

Esimerkkejä TKI-toiminnasta

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

8,9 milj. €

Karelia-ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

421

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

98

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 1000

Yhteistyökumppaneiden määrä, joista 2/3 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu
Tikkarinne 9, Joensuu
Karjalankatu 3, Joensuu

www.karelia.fi

Tutkimus- ja kehitystoiminta – Karelia-ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt Kareliassa

TKI-toiminnan osalta
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen
TKI-päällikkö Marika Turkia
TKI-asiantuntija Marja-Liisa Ruotsalainen