Lapin ammattikorkeakoulu

lapin_amk_logo

Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Lapin ammattikorkeakoulu on TKI-intensiivinen arktinen korkeakouluyhteisö, jonka toiminta uudistaa työelämää ja tukee Lapin ja laajemminkin Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittymistä.

Lapin AMKin TKI-toiminta on luonteeltaan monialaista ja kansainvälistä. Ammattikorkeakoulun monialaisuutta, yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa sekä monipuolisia arktisen alueen verkostoja hyödynnetään uuden osaamisen ja innovaatioiden lähteenä. Lapin AMKin TKI-toiminta tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää alueen elinkeinoelämää ja elinvoimaa sekä on mukana vaikuttamassa myös Euroopan laajuisiin yhteisiin haasteisiin ja tavoitteisiin. 

Vuonna 2021 TKI-toiminnan volyymi oli 16,8 miljoonaa euroa, josta 9,1 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta. Kansainvälisen rahoituksen osuus ulkoisesta TKI-rahoituksesta on 23 %. 

Arktinen olosuhdeosaaja 

Lapin AMK profiloituu arktiseen olosuhdeosaamiseen. Arktisen toimintaympäristön vaatimuksista nouseva erityisosaaminen kohdentuu kolmeen strategiseen valintaan: globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Vastuullisuus ja kestävä kehitys läpileikkaavat TKI-toiminnan painopisteitä ja osaamiskärkiä. 

Lapin AMKin asiantuntijat ovat arktisen ympäristön sosiaalisten, tuotannollisteknologisten ja ekologisten muutosten ja kestävän kehityksen erityisosaajia. Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia.  

Lapin AMKissa kehitetään kestävän rakennetun ympäristön ja liikenteen, digitaalisen ja vihreän teollisuuden sekä metsään ja energiaan liittyviä ratkaisuja.  

Lapin AMK tukee monialaisesti luovien, elämyksellisten ja ympärivuotisten matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämistä ja osaamista. Ammattikorkeakoulussa testataan ja kokeillaan rohkeasti uusia teknologisia innovaatioita ja digitaalisia ratkaisuja osana vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä.  

Lapin AMKin erityisasiantuntijuutta ovat terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät palveluratkaisut, jotka hyödyntävät robotiikkaa, dataa ja teknologiaa, sekä sosiaalisesti kestävä talous. Sosiaalisesti kestävä talous tarkoittaa, että pyrimme lappilaisella verkostoyhteistyöllä edistämään älykkäästi ja ennakkoluulottomasti työllistymistä, työvoiman saatavuutta ja vastuullista liiketoimintaa. 

Kehittämisympäristöt palvelevat yritysten ja muiden organisaatioiden osaamis-, palvelu- ja tuotekehitystarpeita. Lapin AMKin innovaatioympäristöt ovat osa Arktiset kehittämisympäristöt -klusteria. Sen kautta lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut ovat yritysten ja tutkimuksen saatavilla yhden luukun periaatteella. 

TKI-toiminnan painopisteet

Globaali arktinen vastuu

Kestävä rakennettu ympäristö ja liikenne

 • Puu- ja teräsrakentaminen
 • Energiatehokkuus ja vähähiilisyys
 • Olosuhdetestaus ja simulaatio

Digitaalinen ja vihreä teollisuus

 • Älykkäät sähköverkko- ja automaatioratkaisut
 • Modernit valmistus- ja tuotantomenetelmät
 • Fossiilivapaat ja erikoislujat materiaalit
 • Kiertotalous ja raaka-aineet

Metsä ja energia

 • Uudistuvat energiajärjestelmät
 • Kestävä metsänhoito ja puunkorjuu
 • Ruoka- ja energiavarmuus


Kestävä matkailu

Luovat, elämykselliset ja älykkäät ratkaisut matkailussa

 • Uusi luksus matkailun muuttuvissa toimintaympäristöissä.


Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta

Hyvinvointia edistävät kestävät ratkaisut

 • Vaikuttavat toimintamallit ja älykkäät ratkaisut asiakas- ja potilastyössä
 • Toimintakykyä ja terveyttä edistävät uudet palvelut, teknologiat ja älykkäät ympäristöt

Sosiaalisesti kestävä talous

 • Sosiaalinen kädenjälki
 • Kestävää kasvua ja työtä uusilla liiketoimintamalleilla

Esimerkkejä TKI-toiminnasta

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

16,7 milj. €

Lapin ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

468

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

365

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

320

Yhteistyökumppaneiden määrä vuonna 2021, joista 104 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Lapin-ammattikorkeakoulu

Lapin AMKin TKI-verkkosivu

Multimediaesite