Laurea-ammattikorkeakoulu

laurea_logo

Yhteistyössä ratkaisuja muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin

Laurea-ammattikorkeakoulussa etsimme ratkaisuja muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden arkea ratkaisut koskettavat. Meillä on kyky yhdistää erilaisia tieteenaloja ja toimintatapoja, tehdä nopeita kokeiluja ratkaisujen löytämiseksi sekä kilpailuetujen luomiseksi ja edistämiseksi. TKI-hanketoimintamme toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja toiminnassamme pyrimme aina vaikuttavuuteen ja uusien ratkaisujen luomiseen.

Globalisaatio, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja julkisen talouden paineet ravistelevat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita ja Euroopan vakautta. Haemme näihin ilmiöihin positiivisia ratkaisuja. Laurea pyrkii vastaamaan jälkiteollisen aikakauden mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin: robotisaatio, digitaalinen maailma ja tekoäly ja niihin liittyvät eettiset kysymykset; työelämän sekä sosiaali- ja terveysalan muutos sekä globaalit turvallisuuskysymykset.

Käytännönläheistä TKI-työtä kolmella tutkimusalueella

Laureassa luomme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja tekemällä käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä valituilla strategisilla tutkimusalueilla. Tavoitteena on vahvistaa monitieteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa yli organisaatiorajojen laajempien osaamiskeskittymien luomiseksi.

Laurean tutkimusohjelmat:

  • Yhtenäinen turvallisuus –tutkimusohjelman vahvuutena on monialainen lähestymistapa turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja riskeihin.
  • Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala -tutkimusohjelma vastaa terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn teemoihin liittyvästä kehittämis- ja tutkimustoiminnasta kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Palveluliiketoiminta ja kiertotalous -tutkimusohjelma tarjoaa alustan liiketoimintaekosysteemien ja palveluinnovaatioiden tutkimukseen, yhteiskehittämiseen ja toteuttamiseen.

Lisäksi kaikissa tutkimusohjelmissa toteutettavia läpileikkaavia teemoja on neljä: ennakointiosaaminen ja eettinen osaaminen, yrittäjyys, pedagogiikka ja yhteiskehittäminen sekä digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa.

Avoimesti ja vaikuttavasti

Levitämme ratkaisuja laajasti hyödynnettäväksi erilaisin keinoin. Julkaisuissa kytkemme tulokset tutkimusyhteisön keskusteluun ja kumppaneidemme arkeen. Vuonna 2020 OKM arvioi Laurean avoimuuden toimintakulttuurin arviointiasteikon ylimmälle tasolle. Koulutusohjelmissa integroimme uusimman tiedon opetukseen ja osallistamme opiskelijat työelämälähtöisiin ja moniammatillisiin kehityshankkeisiin.

Laurea on menestynyt kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa erinomaisesti. Yksi esimerkki tästä on Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman rahoitus. Laurean TKI-toiminta on myös palkittu vuonna 2022 erinomaisesta laatu- ja kehittämistyöstä Laadun Kehittäjä – Recognised by EFQM -tunnustuksella.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Yhtenäinen turvallisuus
  • Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Palveluliiketoiminta ja kiertotalous

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

8,4 milj. €

Laurea-ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

603

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

202

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

401

TKI-yhteistyökumppaneiden määrä, joista 120 on yrityksiä, vuonna 2021 käynnissä olleissa hankkeissa.

Yhteystiedot

Mari Vuolteenaho, Vararehtori
Mari.Vuolteenaho@laurea.fi
p. 050 408 5951

Muita linkkejä

Laurea Journal. Laurea Journal on Laurean oma jatkuvan julkaisemisen periaatteella toimiva verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja artikkeleita ja blogitekstejä.