Metropolia ammattikorkeakoulu

metropolia_logo
Kuvaaja: Marjaana Malkamaki / Keksi

Metropolian TKI-toiminnassa panostetaan poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Ratkaisijakorkeakoulussa kulttuurin ja luovan alan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa. TKI-toiminta ja oppiminen on vahvasti kytketty toisiinsa.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Innovaatiokeskittymissä toimitaan ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa yhdessä ajatellen, tehden ja oppien.

Innovaatiokeskittymät ovat Metropolian tapa vastata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan murrokseen ja toteuttaa konkreettisesti vaikuttavaa TKI-työtä tiiviissä yhteistyössä opetuksen kanssa. Innovaatiokeskittymät tuottavat ratkaisuja erilaisina hankkeina, opintojaksototeutuksina, asiakastöinä ja kampusten yhteistyöalustoilla toteutettuina palveluina.

Innovaatiotoiminnan tavoitteet ovat:

 • Toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
 • Toimia ekosysteemiperiaatteella
 • Rakentaa avoimia yhteistyöalustoja innovaatiotoiminnalle ja oppimiselle
 • Mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen innovaatiotoimintaan
 • Edistää vastuullista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

Uusien ratkaisujen syntymistä vauhditetaan siirtymällä ketterästi oivalluksesta kokeiluun. Kampukset tarjoavat modernit puitteet niin opiskelijoille, yrityksille kuin muille toimijoille pilotoida uutta. Yhteistyö työelämän, yritysten sekä kaupunkilaisten kanssa on tiivistä. Metropolian kampusten yhteistyöalustat toimivat avoimen tutkimuksen, tieteen ja opetuksen periaatteiden mukaisesti.

 • Arabian kampuksella toimii virtuaali- ja lisätyn todellisuuden keskus Helsinki XR Center.
 • Urban Farm Lab on energia-, vesi- ja tilatehokas kaupunkiviljelytila Myyrmäen kampuksella
 • Metropolia Proof Health tarjoaa Myllypurossa yrityksille modernin ympäristön, joustavat prosessit ja laaja-alaisen asiantuntemuksen prekliiniseen testaukseen, validointiin ja verifiointiin.

Metropolia tukee opiskelijayrittäjyyttä ja toimii osana pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiä Turbiini-yrityskiihdyttämön kautta.

Metropoliassa toteutetaan vuosittain noin sataa TKI-hanketta, joiden konsortioiden kumppaniverkostojen kanssa toimitaan yhteistyössä. Hankkeisiin osallistuvien yritysten, startuppien ja yrittäjien määrät vaihtelevat. Yhteistyötä tehdään myös erilaisissa aloittain verkostoissa. Metropolialla on kasvava joukko työelämäkumppaneita, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 34 yrityksen kanssa.

TKI-toiminnan painopisteet

 • Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
  • Osallisuus ja toimijuus
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  • Älykkäät käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut
 • Puhtaat ja kestävät ratkaisut
  • Kiertotalous
  • Kestävät ruokajärjestelmät
  • Teollisuus 4.0. sovellukset kestävässä kehityksessä
 • Tieto-ohjattu rakentaminen
  • Älykkäät kiinteistöt
  • Rakennusprosessin digitaaliset ratkaisut
  • ”Energia”
 • Toimiva ihmisten kaupunki
  • Kestävä kaupunkikehitys
  • Kulttuurihyvinvointi
  • Tulevaisuuden työ ja osaaminen
 • Älykäs liikkuminen
  • Miehittämätön ilmailu
  • Terve ja vastuullinen liikkuminen
  • Tulevaisuuden liikkumisen ammattilaiset

Esimerkkejä TKI-toiminnasta

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

27,5 milj. €

Metropolia Ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

594

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

503

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

870

TKI-yhteistyökumppaneiden määrä, joista 590 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Yhteystiedot metropolia.fi-sivustolla
Metropolian henkilöhaku peoplefinder.metropolia.fi-sivustolla
TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna – yhteystiedot

Muita linkkejä