Oulun ammattikorkeakoulu

oamk_logo
Hybridilaboratorio.
Kuva: Design Inspis

Me Oulun ammattikorkeakoulussa tuemme TKI-työllämme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yrityksiä ja edistämme innovaatioiden kehittämistä alueellamme. Taiteellinen toimintamme kehittää merkittävällä tavalla paikallista kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä koko seudulle. Olemme esimerkiksi vahvasti mukana viemässä Oulua kohti kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. Meille on tärkeää myös lisätä yritysten ja alueen tutkimusyhteisöjen kansainvälistä vuorovaikutusta. 

TKI-toimintamme kokonaisvolyymi on noin 10 miljoonaa euroa vuosittain. Ulkopuolisen rahoituksemme määrä vuonna 2022 oli 7,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 meillä oli käynnissä 180 hanketta, joista 30 oli kansainvälisiä. Hankkeidemme toiminnassa on eri tavoin mukana noin 200 yritystä ja yhteisöä vuodessa. 

TKI-työmme painoaloja ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Valtaosa tki-työstämme toteutetaan tki-yksikössämme, jossa työskentelee noin 90 asiantuntijaa. Edistämme hanketoiminnallamme myös hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, sosiaalista ja taloudellista osallisuutta sekä tasa-arvoa. Opiskelijoiden osallistuminen TKI-työhön on meille itseisarvo ja keskeinen keino tuoda työelämää aidoksi osaksi opetustamme.  

Edistämme teollisuuden ja muun yhteiskunnan kykyä hidastaa ilmastonmuutosta, sopeutua siihen ja lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kehittämämme teknologiset ratkaisut tukevat hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Hyvä esimerkki tästä on rakentamamme NUVE-LAB-tutkimusympäristö, jossa kehitämme työkoneita kohti päästöttömiä energialähteitä ja autonomista, eli ilman kuljettajaa tapahtuvaa, ajamista. Edistämme myös rakentamisen ilmastojalanjäljen pienenemiseen tähtäävien menetelmien käyttöönottoa. Lisäämme kansalaisten ja instituutioiden tietoisuutta, koulutusta ja valmiuksia hidastaa ilmastonmuutosta. Lisäksi tuemme uusiutuvan energian, kuten biokaasun, osuuden kasvattamista ja edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä.  

Vaikuttamalla digitaalisten ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämiseen teemme työtä taloudellisen tuottavuuden monipuolisuuden eteen. Edistämme teknologioiden uudistamista ja lisäämme innovaatioita yhteiskunnassa. Esimerkiksi Smart Campus –hankkeen kautta olemme mukana johdattamassa Suomea kohti 6G-mobiiliverkkojen aikaa ja nopeuttamassa pk-yritysten digitalisaatiota. Rakennamme Taiteiden innovaatiokeskusta, joka tuo yhteen eri taiteenalojen ja teknologian ammattilaisia etsimään uusia tapoja luoda, kokea ja tutkia taiteen ja tekniikan välistä vuorovaikutusta. Keskuksessa on esimerkiksi mahdollista testata, kuinka uutta teknologiaa ja digitaalisuutta voi hyödyntää yleisöjen sitouttamisessa. Drooni-osaamisellamme edistämme tulevaisuuden liikennejärjestelmien kehittämistä entistä ilmastoystävällisemmiksi, kilpailukykyisemmiksi ja saavutettavuutta tukeviksi. Kehitämme myös painettavan elektroniikan innovaatioita ja edistämme uuden liiketoiminnan syntymistä mm. tukemalla uusien start-upien syntymistä ja tarjoamalla hautomotoimintaa.

Viestimme TKI-työmme tuloksista aktiivisesti ja ymmärrettävästi, jotta kehittämämme hyvät käytänteet tulevat sujuvasti yhteiskunnan hyödynnettäviksi. 

TKI-toiminnan painopisteet

  • Vähähiiliset ratkaisut
  • Digitaaliset ratkaisut
  • Liiketoiminnan kehitys 

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

11,7 milj. €

Oulun ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

477

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

225

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 200

Yhteistyökumppanien määrä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Käyntiosoite
Yliopistokatu 9
90570 Oulu 

Postiosoite
PL 222, 90101 Oulu 

Puhelin
020 611 0200 

Puhelinvaihteemme palvelee arkisin kello 8.00–16.15. 

Puhelun hinta lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 senttiä/puhelu + 7,02 senttiä/minuutti. Matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 senttiä/puhelu + 7,17 senttiä/minuutti. 

Sähköpostiosoitteet 

Henkilökuntamme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi. 

Kirjaamo

kirjaamo@oamk.fi

www.oamk.fi

Muita linkkejä

Julkaisut

Oamk Journal

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Oamk Podcast

Kuuntele täältä Oamk Podcastia

Kehitämme yhteistyössä

Olemme mukana alueellisessa innovaatiojärjestelmässä (Oulun innovaatioallianssi, OIA) ja vastaamme OIA:n startup-yrittäjyyden kärkiohjelmasta.

Olemme mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämisryhmässä.

Olemme mukana OuluHealth -ekosysteemissä, jonka tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vauhdittaa yritysten kasvua sekä luonnollisesti tarjota parempia ratkaisuja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ympäri maailman.

Toimimme aktiivisesti erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.