Satakunnan ammattikorkeakoulu

samk_logo

Satakunnan ammattikorkeakoulu panostaa teollisuuskorkeakouluna teknologiateollisuutta ja yritystoimintaa tukevaan käytännönläheiseen tutkimustoimintaan. Tutkimuskeskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa sekä kilpailukyvyn, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

SAMKissa toimii viisi tutkimuskeskusta tukemassa yrityksiä ja yhteisöjä toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä. Tutkimuskeskuksissa tehdään monipuolista asiantuntijatyötä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus keskittyy automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn. RoboAI:n osana toimii RoboAI Health, joka keskittyy hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian tuote- ja palvelukehitykseen. RoboAI Green on RoboAI-perheen uusin tulokas. Sen painopisteenä on tukea maakunnan teknologiametalli- ja akkuklusteria. RoboAI-kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztechin kanssa.

Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee tutkimusta ja tuote- ja palvelukehitystä pääteemoinaan tehokkuus, turvallisuus sekä sininen ja vihreä kasvu. Tutkimuskeskus tehostaa logistiikkaketjujen toimintaa, merenkulun turvallisuutta sekä huoltovarmuutta yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimuskeskus WANDER tekee tutkimusta ja tuotekehitystä liittyen veteen, materiaaleihin sekä sisäympäristön hygieniaan. Monialainen ja poikkitieteellinen tutkimustoiminta tarjoaa yrityksille ainutlaatuisia yhteistyömahdollisuuksia.

Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Keskus aktivoi matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin.

Tiedolla johtamisen keskus BIC toiminnallinen asiantuntijaverkosto, joka keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. BIC vahvistaa SAMKin perinteitä korkeatasoisen osaamisen tuottamisessa elinkeinoelämän eri tarpeisiin. Keskuksen visiona on rakentaa Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä.

Tutkimuskeskusten lisäksi SAMKissa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä tutkimuskokonaisuuksissa, jotka keskittyvät resurssiviisauteen sekä ihmisen osallisuuteen ja toimintakykyyn. Tutkimustoiminnan tuloksia siirretään nopeasti ja tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Robotiikka ja tekoäly
  • Teknologiametallit ja akut
  • Merilogistiikka
  • Sisäympäristön hygienia
  • Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia
  • Terveysdatan toisiokäyttö
  • Matkailun kestävä liiketoiminta
  • Ihmisen toimintakyky
  • Tiedolla johtaminen

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

5,6 milj. €

Satakunnan ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

242

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

168

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 500

Yhteistyökumppaneiden määrä

Yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23, 28130 Pori

Tutkimuksen vararehtori
Cimmo Nurmi
p.  044 710 3371
cimmo.nurmi@samk.fi

Merilogistiikan tutkimuskeskus

Tutkimuskeskus WANDER

Matkailun kehittämiskeskus

Tiedolla johtamisen keskus BIC