Savonia-ammattikorkeakoulu

savonia_logo
Kuva: Ursula Arsiola

Tutkimme, kehitämme, koulutamme, innovoimme!

Me Savonialla haluamme muuttaa maailmaa. Tutkimuksemme, kehittämistyömme ja innovaatiotoimintamme tähtää kohti vastuullisesti vaikuttavampaa yhteiskuntaa. Toimimme kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa.

Tavoitteena on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta, joka edistää yrittäjyyttä ja uusien ideoiden syntymistä. Savonian toimintamallina onkin yhdistää tehokkaasti tutkimus, kehitystyö, koulutus ja innovaatiotoiminta. Osa palveluista on opiskelijoidemme tuottamia, osasta vastaa asiantuntijajoukkomme.

TKI-vahvuusalojemme missiona on edistää tutkimuspalveluiden avulla alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä.

Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja varaudumme ilmastonmuutoksen sekä luontokadon vaikutuksiin. TKI-vahvuusalat kehittävät yritysten kanssa eri toimialoille kiertotalouden liiketoimintamalleja, joilla yritysten on mahdollisuus kehittää nykyistä liiketoimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua.

 

Vahvuusalojen ulkopuolella tehdään aluekehitystarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen liittyvää TKI-toimintaa kaikilla Savonian koulutusvastuuseen kuuluvilla aloilla.

TKI-toimintaa toteutetaan myös erilaisissa työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja. Tutkimusprojektit liittyvät käytännönläheisesti myös ammattikorkeakoulun koulutuksen ja opetuksen uudistamiseen.

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti työelämän tarpeisiin ja koulutukseen.

Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Kone- ja energiateollisuus
  • Hyvinvointiteknologia
  • Vesiturvallisuus
  • Ruokaliiketoiminta
  • Bio- ja kiertotalous
  • Monialainen TKI

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

14,9 milj. €

Savonian TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

535

Julkaisujen määrä vuonna 2021 

henkilosto_icon

311

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

800

Yhteistyökumppanien määrä, joista 600 yrityksiä.

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu / Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Postiosoite: PL 6, 70201 KUOPIO

Käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 KUOPIO

www.savonia.fi

Muita linkkejä