Seinäjoen ammattikorkeakoulu

seamk_logo

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta sekä kehittämistyötä. SeAMKin TKI-toimintaa ohjaavat SeAMKin strategia, opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio sekä muut ohjaavat asiakirjat, Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia mukaan lukien Älykkään erikoistumisen strategia sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön strategia. Suurin osa SeAMKin TKI-toiminnasta kohdistuu aluetta tukeville painoaloille (kestävät ruokaratkaisut, älykkäät teknologiat, hyvinvointi ja luovuus sekä yrittäjyys ja kasvu). Painoalojen sisällä SeAMKin vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. SeAMKilla on Karvin auditoima laatujärjestelmä, joka kattaa myös TKI-toiminnan ja projektitoiminnan prosessit. SeAMK sai ainoana korkeakouluna Suomessa Excellence-laatuleiman keväällä 2022.

SeAMKissa on vuosittain käynnissä noin 130 ulkopuolisella rahoituksella rahoitettua projektia, ja ulkopuolisen rahoituksen volyymi on noin 6,5 miljoonaa euroa/vuosi. Keskeisiä TKI-toiminnan rahoittajia ovat rakennerahastot, maaseuturahasto, eri ministeriöt sekä kasvavassa määrin (n. 25 %) useat eri kansainväliset rahoituslähteet. SeAMK on sitoutunut kehittämään toimintaansa kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen mukaisesti. Tavoitteena on edistää TKI-toiminnan avoimuutta avaamalla toimintakulttuuria, tutkimusaineistoja, julkaisuja sekä oppimista ja oppimateriaaleja.

SeAMKissa on toiminut vuoden 2022 alusta yhdeksän tutkimusryhmää, jotka kumpuavat SeAMKin vahvuusaloista sekä maakunnan menestyksen kannalta tärkeistä teemoista. Tutkimusryhmien tavoitteena on koota SeAMKin asiantuntemusta monialaisesti yhteen, hankkia ulkopuolista TKI-rahoitusta, tehdä asiantuntemusta tunnetuksi ja verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti sekä lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

SeAMK Maakuntakorkeakoulu on vakiintunutta alueellista toimintaa. Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamiehet työskentelevät Järviseudulla (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli), Kauhavalla, Kuusiokunnissa (Alavus, Kuortane ja Ähtäri), Kurikassa sekä Suupohjassa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva). Maakuntakorkeakoulu auttaa eri toimintamallien juurruttamisessa alueen pk-yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa sekä tarjoaa SeAMKin koulutuksia sekä palveluja yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset
  • Ruokaturvallisuus
  • Digitaalinen valmistus ja teollinen internet
  • Hyvinvointiteknologia
  • Kestävyys ja kiertotalous

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

8,8 milj. €

SeAMKin TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

679

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

192

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

n. 600

Yhteistyökumppaneiden määrä, joista n. 375 on yrityksiä.

Yhteystiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK

Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki

puh. 020 124 3000

seamk@seamk.fi

www.seamk.fi

Muita linkkejä