Turun ammattikorkeakoulu

turkuamk_logo
Vedenlaadun mittaamista joella.

Olemme Suomen suurimpiin lukeutuva TKI-toimija ja 12 000 osaajan korkeakouluyhteisö. Turun ammattikorkeakoulun projekteista lähes 40 % tehdään kansainvälisessä yhteistyössä. Tarjoamme uusitut tutkimusympäristömme laajan kumppaniverkostomme käyttöön tuotekehitykseen ja testaukseen.

Turun ammattikorkeakoulu yhdistää yhteisöt ja yritykset, tutkimuksen ja teknologian alueellisiin TKI-ekosysteemeihin. Olemme luoneet alueellisella korkeakouluyhteistyöllä muun muassa lisäävään valmistuksen ja autonomisen liikenteen ekosysteemit. Meillä on merkittävä rooli myös kansallisessa tekstiilien kiertotalouden ekosysteemissä. Pitkäaikaisen ja johdonmukaisen TKI-työn huipentumana Paimioon perustettiin Pohjoismaiden ensimmäiset tekstiilien kierrätyksen pilottilaitokset.

Tärkeä tutkimuksellinen fokuksemme on Itämeri, jonka suojelemiseksi teemme aktiivista kehitystyötä. Itämeren alueella keskitymme järviruo’on, hulevesien, haitallisten aineiden ja eläinten elinympäristön tutkimukseen. Olemme lisäksi vahvasti mukana Turun kaupungin kunnianhimoisessa ilmastotavoitteessa. Ilmasto-ohjelmamme hankkeissa painottuvat kiertotalous, kestävä energiatuotanto ja liikkuminen sekä vesiensuojelu.

TKI-toimintamme vaikuttavuus syntyy yhteistyöverkostoissa.

Erityisen onnistuneesta yritysyhteistyöstämme kertoo se, että suomalaisista ammattikorkeakouluista olemme vastaanottaneet eniten Business Finland -rahoitusta. Olemme kaupallistaneet tutkimustuloksia ja olleet mukana useiden startupien perustamisessa.

Edistämme Varsinais-Suomen kilpailukykyä Terveyskampuksessa, Teknologiakampuksessa ja Kulttuurikampuksessa. Näissä alueellisissa verkostokampuksissa ovat mukana kaikki alueemme korkeakoulut ja muut alojen keskeiset toimijat, kuten Turku Business Region.

Olemme ennen kaikkea visionäärinen, avointa tiedettä edistävä TKI-toimija ja tavoittelemme jatkuvasti yhä laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tätä tavoitetta tukevat yli 10 miljoonalla eurolla investoidut laboratoriomme.

Turun AMK:ssa toimii 30 tutkimusryhmää ja teemme vuosittain yli 200 projektia. Projektit ovat sisällöltään ja toteutustavoiltaan erilaisia, mutta niitä kaikkia yhdistää sama tavoite. Kehitämme toimintaympäristön muutoksiin nopeasti reagoivia ekosysteemejä, hyvää elämää tukevia teknologioita ja kestävää kasvua.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Vihreä talous
  • Hyvä elämä 
  • Meidän Itämeremme
  • Kotona hybridimaailmassa

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

20,4 milj. €

Turun ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

526

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

337

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

254

TKI-yhteistyökumppaneiden määrä, joista 114 on yrityksiä vuonna 2022 käynnissä olevista projekteista.

Muita linkkejä