Vaasan ammattikorkeakoulu

vamk_logo

Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-toiminta perustuu vuoteen 2030 ulottuvaan strategiaan. Visiomme on olla osaamisen tärkein kumppani työelämälle, opiskelijoille, henkilökunnalle ja partnereille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Missiomme mukaisesti tavoitteena on luoda keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä, monialaisesti ja luovasti, ilmiölähtöisesti rajat ylittäen.

Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-toiminnalla on vahva asema niin alueellisen kuin kansallisen innovaatiojärjestelmän aktiivisena toimijana. Yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme perusta muodostuu toiminnan laadusta ja pitkäjänteisestä aktiivisesta yhteistyöstä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä yritys- ja työelämän kanssa. TKI-toiminnan kytkeytyminen opetukseen varmistaa opetuksemme laadun ajantasaisuuden ja työelämän tarpeisiin joustavasti ajassa vastaavan osaajien koulutuksen.

TKI-toiminnan teemat kumpuavat yhteiskunnassa merkittävistä ilmiöistä ja muutoksista, jotka vaikuttavat sekä yrityksiin että yhteiskuntaan. VAMK on mukana globaalien haasteiden ratkaisemisessa liittyen muun muassa älykkääseen ja energiatehokkaaseen sähkötekniikkaan, robotiikkaan, yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan, uudistuviin sote-alan palveluihin sekä rakenteisiin ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien muotoiluun kestävä kehitys, vastuullisuus ja digitaalisuus kaikkia yhdistäen.  Luonnollisesti VAMKin TKI-toiminnalla on vahva rooli Vaasan energiaekosysteemin aktiivitoimijana ja kumppanina.

VAMKin TKI-toiminnalle ominaista on proaktiivisuus ja kyky vastata nopeasti yhteiskunnan muutoksiin. Systeemistä, kokonaisvaltaista ymmärrystä ja  ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa kehitystä vahvistavat osaltaan Smart City, Smart Well-Being ja Smart Industry – TKI- alustamme, läpäisevine teemoineen liiketoimintamallien kehittäminen, digitaalisuus, kestävä kehitys ja muotoilu. TKI-toiminnan tukena toimii Advisory Board, jossa on edustettuna  elinkeino- ja työelämän vahva asiantuntemus. VAMKin TKI-toiminta kattaa koko organisaation.

TKI-toiminnan painopisteet

  • Älykäs energiatehokas sähkötekniikka, suunnitteluosaaminen, modernit digitalisoidut tuotantoteknologiat ja projektinhallinta
  • Sosiaalisesti kestävät, eettisesti ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Vientiteollisuuden- liiketoimintaosaaminen
  • Markkinalähtöisten ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien sekä teollisten ja sotepalveluiden muotoilu

TKI-tunnusluvut

rahoitus_2

810 t. €

Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-rahoitus yhteensä vuonna 2021

julkaisut_icon

174

Julkaisujen määrä vuonna 2021

henkilosto_icon

78

TKI-henkilöstön määrä vuonna 2021

yhteistyo_icon

138

TKI-yhteistyökumppaneiden määrä vuonna 2021 ja 170 yhteistyöyritystä.

Marja-Riitta Vest
TKI-päällikkö
marja-riitta.vest@vamk.fi
+358 207 663 500

Yleinen
TKI-palvelut@vamk.fi

TKI-alustat

Juho Heiska
Yliopettaja, Energia- ja ympäristötekniikkka, Alustan vetäjä
juho.heiska@vamk.fi
+358 207 663 317
Alusta: Smart City

Ossi Koskinen
Yliopettaja, Liiketalous, Alustan vetäjä
ossi.koskinen@vamk.fi
+358 207 663 607
Alusta: Smart Industry

Riku Niemistö
Yliopettaja, Sosiaaliala, Alustan vetäjä
riku.niemisto@vamk.fi
+358 207 663 396
Alusta: Well-Being

Muotoilukeskus MUOVA
Annika Hissa
Johtaja
+358 505 685 863
annika.hissa@muova.fi

Muita linkkejä