Photo by Maximalfocus on Unsplash

TKI-johtajan arkea ammattikorkeakoulussa

Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) johtamisen työ vaihtelee suunnattomasti ammattikorkeakoulun (AMK:n) koon, sijainnin, fokuksen, laajuuden yms. mukaan. Minun arkeni voi erota suurestikin jonkin toisen TKI-johtajan arjesta.

Centrialla toiminta jaetaan neljään tulosvastuualueeseen, joista yksi on TKI. Oma organisoitumisemme jakaantuu viiteen tiimiin, joiden koko vaihtelee 20–40 hengen välillä. Ammattikorkeakoulumme toiminta-alueellamme ei ole varsinaista yliopistoa, mutta alueella toimivat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti. Lisäksi toimimme kolmen maakunnan (Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) sekä kahden ELY-keskuksen alueella. Toimintaympäristömme on siis varsin moninainen ja yhteistyötä teemme moneen suuntaan ja usean toimijan kanssa. Tämän vuoksi myös Centrian TKI on laajaa, meillä työskentelee yli 130 TKI-työntekijään. Lisäksi opettajamme ovat mukana hankkeissa ja koko 330 henkilöstöstä yli 200 osallistuu TKI:aan vuosittain.

Millainen on TKI-johtajan tyypillinen päivä? Usein päivä alkaa palaverilla oman tiimin kanssa. Minä ja viisi päällikköä kokoonnumme ”aamuteelle” joka tiistai ja torstai kello 8:15-8:45. Tiistaisin vaihdamme yleensä kuulumiset ja käymme läpi mielen päällä olevia asioita. Torstaisin yleensä työstämme jotain ”puuhapistettä”, jotta saamme vietyä TKI-toiminnan kehittämistä eteenpäin.

Aamukahvien jälkeen pääsen palavereihin.  Päivään näyttää kuuluvan 3-4 TEAMS-palaveria. Näissä useimmiten luodaan verkostoja ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Toki päivään mahtuu aina muutamat sisäiset lyhyet TEAMSit, jotta myös Centrian asiat menisivät eteenpäin. TEAMSeistä ovat lopulta ajansäästäjiä, kun paikasta toiseen siirtyminen ja ”neukkarihippa” jäävät pois.

Meillä pyörii vuosittain noin 100 projektia, joista noin 40 alkaa ja 40 päättyy. Jotta pysyisin kärryillä, mitä hankkeita on meneillään, olen pyytänyt kutsun jokaisen projektin aloitus- ja lopetuspalaveriin. Niitäkin siis mahtuu useampia jokaiseen viikkoon. Pidän näitä erittäin tärkeänä sen vuoksi, koska tapaan projektipäällikön ja saan yleiskuvan jokaisen hankkeen sisällöstä. Näin ne jäävät minulle parhaiten mieleen.

Hallinnollisia velvollisuuksia ei sovi unohtaa. Nimenkirjoitusoikeus TKI-asioissa tarkoittaa myös sitä, että jokaisen hanke-, maksatus- ja muutoshakemuksen sekä TKI:aa koskevat erilaiset sopimukset kaipaavat puumerkkini. Kuittaan myös lopulliset TKI:aa koskevat laskut. Kun johonkin väliin jää hieman aikaa, niin pääsen perkaamaan sähköpostiani.

Kun nämä kaikki asiat on hoidettu, pääsen johtajan tärkeisiin tehtäviin, eli henkilöstöhallintaan ja tulevaisuuden miettimiseen. Kuten jokainen esihenkilöasemassa oleva tietää, henkilöstöasioita on aina työpöydällä. Onneksi TKI-päälliköt hoitavat suurimman osan, mutta kaikkein kiperimmät tilanteet nousevat minulle saakka. Näiden hoitaminen vaatii aikaa. Joskus tuntuu siltä, ettei muilta töiltä pysty ajattelemaan ja suunnittelemaan riittävästi tulevaa.

Lohdutukseksi ajattelen, että seuraavana torstaina kello 8:15-8:45 pohdin Centrian TKI:n kehittämistä oman tiimini kanssa teekupin kera.

– – – –

Marko Forsell, KTT, VTM
Johtaja (TKI), Centria-ammattikorkeakoulu